• Amazona Tour – prava avantura Brazil

 • alt

Uzbudljiva Amazonska pustolovina

Krenite sa nama u Amazonu, najveću prašumu na svijetu. Manaus – grad u srcu džungle baza je našega putovanja. Pet dana boravka u divljni sa svim sadržajima i uzbuđenjima. Putovanje koje je drugačije od svih ostalih jer doživljavamo sve ono što se dešava toga trenutka i ni na što ne možemo utjecati. Vožnje čamcima po rukavcima Amazone i Rio Negro, vodopadi, lov na krokodile, pirane, plivanje sa ružičastim dupinima, spajanje dvije rijeke, plantaže kaučuka, indijanska plemena i njihovi rituali…

3.300,00 €
(24.864,00 kn)
broj dana
13 dana
broj dana
 • 23.02-06.03.2024
Zanima Vas? KONTAKTIRAJTE NAS

Plan putovanja

1. DAN
Okupljanje putnika u Zagrebu i transfer sa našim vozilima u zračnu luku odakle krećemo na putovanje ( Zagreb, Wien, Venezia…) ovisno o dostupnosti avio karata i vremenu čekanja na letovima. Let sa presjedanjem za Brazil ( Rio, Sao Paolo…).

2. DAN
Dolazak u Sao Paulo ( ili Rio) u jutarnjim satima i transfer na let za  – Manaus. Dolazak u Manaus u ranim poslijepodnevnim satima. U zračnoj luci će nas dočekati predstavnici naše domaće partnerske agencije (koja organizira cijelo putovanje u Amazonu). Transfer u hotel: INTERCITY,  smještaj, šetnja i organizirana večera. Noćenje

3. DAN
Nakon doručka obilazak grada. Posjet ribarnici, predivnom kazalištu, policijskom trgu. Nakon pauze za ručak (ručak nije uključen u program-jedemo vani). vozimo se brzim brodom i posjećujemo INPA i predivnu plažu Ponta Negra. Uživamo na plaži, kupamo se i slikamo. Povratak u Manaus i transfer u hotel. Organizirana večera i noćenje.

4. DAN
Nakon doručka odlazimo na izlet brodom: vozimo se na mjesto gdje se spajaju rijeke Amazona i Rio Negro ( Negro Solimoes), Ove dvije rijeke teku zajedno oko 10 km nakon spajanja i vode se ne miješaju. obilazimo ekološki park Januari, vodene ljiljane te ručamo na plutajućem restoranu. Nakon ručka obilazimo plemensku indijansku zajednicu iz Amazone gdje uživamo u ritualnim plesovima i druženju sa domorocima te  plivanju sa dupinima. Nakon cjelodnevnih aktivnosti povratak u hotel. Slobodno vrijeme i večera u organizaciji agencije. Noćenje

5. DAN
Nakon doručka idemo na cjelodnevni izlet : Presidente Figueiredo. Vožnja autobusom (kombijem) gdje posjećujemo slapove, spilje, kupamo se i sunčamo. Ručak je u lokalnom restoranu na putu. Nakon povratka u hotel, slobodno vrijeme i fakultativna večera i noćenje.

6. – 10. DAN
Boravak u Lodge-u u džungli AMAZONIA PARK SUITES LODGE… ( 5 DANA/4 NOĆI)

6. DAN
Nakon doručka polazak iz hotela , vožnja cca 2:30. Tijekom putovanja imati ćemo pogled na predgrađe Manausa, zatim na dijelove džungle, bujnu vegetaciju i pritoke rijeka.  Dolazak u naš hotel/lodge u džungli. Ovo područje zove se Novo Airao, blizu rijeke Negro u nacionalnom parku Anavilhauans,drugom najvećem riječnom parku na svijetu. Dolazak oko 14 sati. Piće dobrodošlice i ručak. Smještaj u udobne sobe i kratki odmor. Sa lokalnim vodičem imamo vožnju brodom ( čamcem) i ribolov pirana te nakon toga posjećujemo riječnu plažu za kupanje i opuštanje do zalaska sunca. Povratak u lodge. Večera. Nakon večere idemo u potragu za Tarantulama tijekom noći ( prava avantura…) Noćenje

7. DAN
Doručak samoposluga od 7-8 sati te nakon doručka krećemo u šetnju džunglom, gdje gledamo ptice i životinje Amazone te od našega vodiča čuti ćemo mnogo priča o samim životinjama, životu i preživljavanju u džungli, te potraga za ljekovitim biljkama  koje koriste plemena Amazone. Povratak u lodge na ručak. Vrijeme za odmor te oko 15:30 nastavljamo  kanuom u posjet arhipelagu Anavilhana gdje promatramo aligatore i uživamo u samim kanalima Amazone, te se kasno vraćamo u lodge. Večera i noćenje.

8. DAN
Nakon doručka krećemo sa  brodom u posjet kući ” cabocios”što je lokalni naziv za domoroce, te u susretu sa njima gledamo kako preživljavati u džungli.  Sa njima ćemo upoznati ljekovita stabla i bilje koje su koristili njihovi preci a služe za liječenje mnogih bolesti. Zatim brodom nastavljamo putovanje do jedne od brojih riječnih plaža gdje se kupamo i uživamo u zalasku sunca. Povratak u lodge i slobodno vrijeme, večera i noćenje.

9. DAN
Nakon doručka odlazimo brodom u posjet indijanskoj zajednici gdje uživamo u flori i fauni te se na ručak vraćamo u naš lodge. Nakon ručka odlazimo  kombijem u grad NOvo Airao gdje imamo obilazak te se vraćamo u lodge navečer, večera i noćenje.

10. DAN
Nakon ranog doručka odlazimo brodom na izlazak sunca i promatranje jutra u džungli i gledamo životinje koje su tada aktivne. Nakon uživanja na rijeci vraćamo se u logde na odmor, ručak te se popodne vraćamo u Manaus u naš  hotel Intercity.  Večera je zajednička te noćenje.

11. DAN
Nakon doručka idemo u obilazak Manaura Shopping  centra te nakon toga slobodno vrijeme. Ručak ( fakultativan). Popodne odjava iz hotela te odlazak na zajedničku večeru te transfer u zračnu luku na na let iz Manausa. Kasno večernji ili rano jutarnji let ( ako je ranojutarnji let imamo noćenje u hotelu).

12. DAN
Ovisno o redu letenja dolazak u Rio ( Sao Paolo), te transfer na let za povratak kući….

 

13. DAN

Očekivani dolazak u Zagreb ovisno o dolaznoj zračnoj luci i završetak našega putovanja.

 

* Moguće su korekcije itinerera i programa ovisno od vremenskih uvjeta, okolnosti i slobodne promjene agencije. Agencija zadržava pravo korekcije programa i ne snosi odgovornost za eventualne propuste domaće agencije. Sva prava i obveze regulirana su u Općim uvjetima putovanja koje je svaki putnik dužan pročitati i prihvatiti.

U cijenu je uračunato:

 • Sve povratne avio karte sa taksama
 • Svi transferi i prijevozi iz preograma
 • Noćenja u imenovanim hotelima
 • Noćenja u logdeu
 • Svi obroci (doručak, ručak, večera)-ako nije drugačije u programu navedeno
 • Mineralna voda
 • Svi izleti sa vodičem koji govori engleski

U cijenu nije uračunato:

 • Osobni troškovi
 • Napojnice za vodiče, vozače, kuhare, izlete… (obavezne za ovaj dio svijeta), 100 EUR po osobi (daje se voditelju na dan putovanja)
 • Putno i zdravstveno osiguranje ( obavezno napraviti)

NAPOMENA: Obavezno cijepljenje protiv žute groznice (konzultirati se sa svojim liječnikom) te ponijeti tablete protiv malarije.

Uvjeti putovanja

GREEN PLANET d.o.o. turistička agencija, sjedište: Š. Petefija 206b, OSIJEK, OIB: 66557748633 , MB: 2423898, ID-kod:HR-AB-31-080727887

1. Sadržaj aranžmana
Organizator putovanja Green planet d.o.o. (u daljnjem tekstu Green planet ) jamči provedbu programa prema planu i programu aranžmana koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl koje su izvan mogućnosti utjecaja Green Planet travel). Aranžmani agencije sadržavaju smještaj, boravak i logistiku u egzotičnim zemljama svijeta, te svi putnici moraju prihvatiti specifičnosti određene destinacije, zakone zemlje u kojoj borave,  moguće promjene programa i itinerera u slučaju opravdanih okolnosti, te se agencija odriče bilo kakve odgovornosti za prigovore usmjerene na specifične okolnosti navedene destinacije, njihov način komunikacije i kulturoloških razlika, u odnosu na Europske. Za boravak na destinacijama u regiji ( BiH, Makedonija…) vrijedi program putovanja istaknut na stranici.

2. Rezervacije i plaćanje
Prijave za putovanje primaju se u agenciji Green planet ( putem prijave za put0vanje poslane mailom) . Prilikom prijave, za daleka putovanja , putnik uplaćuje  20% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije), te ostatak iznosa uplaćuje se jednake mjesečne rate, a zadnja rata  najkasnije 21 dan prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene do ugovorenog roka plaćanja, osim za jednodnevne izlete kada je plaćanje isključivo jednokratno. Za individualne rezervacije kao i za sve rezervacije “na upit” (kada za pojedini aranžman u trenutku prijave putnika za određeno putovanje nema mjesta ali ih je Green planet u mogućnosti osigurati dodatno). U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i korisnika putovanja plaća se prema važećim cjenicima usluga i pravilima kompanija. Za destinacije u regiji ( Np Sutjeska, Makedonija, Baranja) putnik kod prijave uplaćuje polovicu iznosa, a drugu polovicu tjedan dana prije putovanja .

3. Sadržaj i cijena aranžmana
Sadržaj aranžmana, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja osim fakultativnih izleta koji nisu uključeni u cijenu aranžmana. Navedene cijene u cjeniku i programima vrijede za plaćanje gotovinom ( na žiro račun). Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene aranžmana objavljene su u eurima , a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan. Green planet može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera, uključujući povećanje troškova goriva ili povećanje pristojbi i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10% putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem priopćiti Green planet u roku od 2 dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana putnik nema pravo na nadoknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi Green planet u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

4. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa i podložni su nadzoru mjesnih turističkih organizacija. Kategorizacije nisu iste u različitim destinacijama i stoga nisu usporedive, stoga organizator nije odgovoran ako dođe do promjene kategorizacije. Putovanja agencije Green planet travel su većinom u egzotične destinacije te svi putnici prihvaćaju lokalne običaje, komunikaciju, hranu i specifičan način ophođenja prema gostima.

5. Otkazivanje putovanja od strane Green Planet Travela ili promjena programa
Ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili ukloniti organizator putovanja ima pravo izmijeniti program. Smještaj koji je ugovoren može se zamijeniti samo sa smještajem u objektu iste ili više kategorije. Ukoliko se ne prijavi potreban broj putnika predviđen za određeni aranžman organizator može također otkazati aranžman. Organizator putovanja dužan je obavijestiti putnike o otkazu putovanja najmanje 5 dana prije početka aranžmana, te im vratiti sav uplaćeni iznos aranžmana. Green planet zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenje, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Green planet ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Green planet ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na danu situaciju. Green planet ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura/kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na Green planet travel web-stranicama.

U  slučaju nemogućnosti realizacije putovanja zbog „više sile“ (elementarne nepogodne, epidemije, ratnog stanja itd.) agencija ne snosi nikakvu odgovornost.( putnici su dužni zaključiti policu osiguranja)

6. Otkazivanje putovanja od strane putnika
Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, Green planet od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije): Europska putovanja: do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 20 eura  · 29-22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana, · 21-15 dana prije polaska 50% cijene aranžmana, · 14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana, · 7-0 dana prije i nakon polaska 100% cijene aranžmana. · Daleka putovanja: do 45 dana prije polaska 25% cijene ukupnog  aranžmana, · 45-30 dana prije polaska 60% cijene ukupnog  aranžmana, · 30-0 dana prije polaska i nakon polaska 100 % cijene ukupnog  aranžmana. Za putovanje u zemlje regije ( BiH, Makedonija, Hrvatska..) putnik može otkazati putovanje iz opravdanog razloga, a sa agencijom dogovara iznos povrata. Ukoliko je izvršena rezervacija smještaja, putnik snosi cijenu rezervacije, najmanje 30 % cijene od cijene aranžmana.  Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promijene. Green planet zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik-nosilac ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, Green planet smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije za putovanje. Ukoliko je agencija kupila avio karte ( pojedinačno) bez mogućnosti otkazivanja iste, agencija u slučaju otkaza putovanja u bilo kojem roku, ima pravo zadržati sredstva uplaćenih u iznosu kupljenih avio karata i uplate rezervacije za putnike.

Putnicima se sugerira da prilikom prijave na putovanje ( sve destinacije) naprave policu osiguranja sa klauzulom OTKAZA u opravdanim slučajevima, te na taj način ako ispune uvjete otkaza dobivaju 90 % uplaćenog iznosa od osiguravajućeg društva.

7. Putni dokumenti, poštivanje propisa
Svaki putnik koje se prijavljuje za putovanje van zemlje dužan je imati važeće osobne isprave. Ako je za putovanje potrebna viza za ulazak u određenu zemlju organizator je dužan obavijestiti putnika o potrebnim dokumentima koji su potrebni za ishođenje vize. Organizator putovanja ne garantira za ishođenje i pravovaljanost vize. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima kako RH tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštovanja navedenih obaveza putnik odgovara za načinjenu štetu, a Green planet otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekata (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Za destinacije za koje je potrebno cijepiti se prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije treba posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju. U tom slučaju treba priložiti liječničku potvrdu da je cijepljenje provedeno. Putnik je dužan prilikom polaska na putovanje predočiti dokument o putovanju turističkom pratitelju, ova stavka odnosi se samo na organizirana putovanja. U slučaju nepoštivanja neke od ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

* Obzirom na COVID situaciju, svim putnicima se preporučuje cijepljenje i posjedovanje COVID PUTOVNICE. U slučaju neposjedovanja COVID  PUTOVNICE obavezno je PCR  testiranje u polasku i pri povratku o vlastitom trošku. U slučaju da rezultati PCR testa budu pozitivni agencija ne snosi odgovornost za neodlazak putnika na destinaciju ili odlazak u karantenu po povratku i putnici ga plaćaju o vlastitom trošku. 

U slučaju zakonske promjene uvjeta ulaska u određenu zemlju vezano za COVID epidemiju, agencija Green planet travel se odriče bilo kakve odgovornosti.

8. Paket putnog osiguranja
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage, te osiguranje od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slučajevima: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji i to uz obaveznu pismenu potvrdu. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod osiguravatelja ili kod Green planet , pri čemu Green planet sudjeluje samo kao posrednik. U slučaju aktiviranja police putnog osiguranja putnik može kontaktirati Uniqa osiguranje . Polica putnog osiguranja ne može se ugovoriti naknadno!!!

9. Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Green planet se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka agencije. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Green planet . Potpisom na prijavni obrazac putnik je suglasan da dostavljene osobne podatke, Green Planet koristi za osobne svrhe organizacije putovanja i da ih čuva u svojoj arhivi.

10. Rješavanje prigovora
Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor Green planet i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon isteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili turističkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik / nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Green planet neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Green planet je dužan donijeti pismeni odgovor na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, Green planet može odgoditi rok donošenje rješenja za još 14 dana, a o čemu je dužan, u pismenom obliku, obavijestiti putnika podnosioca prigovora. Green planet će riješiti samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje Green planet došlo do neispunjenja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

11. Prtljaga
Na čarterskim letovima putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 20 kg prtljage kao i na redovnim zračnim letovima. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Putniku se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Organizator društva nije odgovoran za izgubljenu, uništenu ili ukradenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu.

12. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora
Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima Green planet nastupa kao posrednik, Green planet ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Green planet zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo na ugovoru o putovanju. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog odgovornog organizatora putovanja. Potpisivanjem ugovora ugovaratelj/putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

13. Nadležnost suda
Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. U slučaju spora nadležan je sud u Osijeku, primjenjuje se hrvatsko pravo.

14. Završne odredbe
Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg ugovaratelj/putnik sklapa sa Green planet odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Green planet . Ovo izdanje uvjeta putovanja stupa na snagu 08. lipnja 2016. godine.

Dokumenti

 


 

Green Planet Travel – turistička agencija

OIB: 6655774863
Sjedište: Š. Petefija 206b, Osijek, Hrvatska
ŽR: Raiffeisen BANK
IBAN: HR9124840081105420411

Odgovorna osoba: Vlatko Kalapoš

Temeljni kapital: 20 000, 00 kn (uplaćen u cijelosti)
ID-kod: HR-AB-31-080727887

 


 

Mobitel: +385 91 333 9999

E-mail: info@gptravel.eu

Imate pitanja?

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 • splash
 • explore
Istražite više!
Pregledajte sve destinacije!